606441409 [email protected]

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas Helmut-Seitz.cz, Aleši Blahůškovi , se sídlem Dvořákova 645/6, 602 00 Brno IČ: 68730861, zapsaném v živnostenském rejstříku u ŽÚ Brno-město (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • název společnosti + IČ a DIČ, firemní logo
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • číslo občanského průkazu a jeho případnou kopii
 • rodné číslo, jedná – li se o fyzickou osobu
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a ostatní údaje v bodu 1. je nutné zpracovat za účelem zaslání nabídky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: [email protected], DovezuAuto Tools, Řípská 20a, 627 00 Brno
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 4. Případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb, pojištění a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Brně dne 1.10.2018